Cywil na wojnie - książka

Cywil na wojnie - Kafir

Jak przetrwać w warunkach współczesnego konfliktu zbrojnego?

Za naszą wschodnią granicą od ponad roku trwa wojna. Zagrożenie dla naszego kraju jest jak najbardziej realne. Niestety wnioski nie są pocieszające - zdecydowana większość społeczeństwa nie jest kompletnie przygotowana, nie tylko na wybuch wojny, ale również na mniej poważne kryzysy. Co gorsza na poziomie państwowym nie prowadzi się jakichkolwiek skutecznych masowych akcji edukacyjnych.

Ten poradnik powinien przeczytać każdy, aby wiedzieć jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Ta książka nie jest typo­wym porad­ni­kiem poświę­co­nym leśnej sztuce prze­trwa­nia. Zebrane w niej porady skie­rowane są do prze­cięt­nego cywila – miesz­kańca dużego mia­sta, który ni­gdy nie myślał o jakich­kol­wiek przy­go­to­wa­niach na „trudne czasy”. Nie­stety wojna dotyka wszyst­kich – zarówno tych, któ­rzy się na nią przy­go­to­wy­wali, jak i tych, któ­rym nawet w naj­gor­szych kosz­ma­rach nie śniło się, że będą musieli się zmie­rzyć z wojną.
Autorzy Kafir i Kaczor, którzy na wojnie przeżyli niejedno, radzą jak się przygotować by czuć się bezpiecznie. Bądź gotowy na ciężki czas!

Gdzie kupić książkę? Kliknij na nazwę sklepu, aby zamówić

Książki o podobnej, survivalowo-wojennej tematyce

© 2024 VADEMECUM SURVIVALOWE - polskie książki (ebooki) polski survival, bushcraft, prepring, budowa schronu przydomowego || Designed by PF | Mapa strony